Echtscheidingsmediation


Scheiden? En hoe dan?

Scheiden doet lijden en dat is maar al te waar. Een scheiding is altijd emotioneel en pijnlijk. Het neemt niet weg dat vele zaken geregeld moeten worden, waarbij het heel fijn is als men hierin samenwerkt. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Echtscheidingsbemiddeling kenmerkt zich door het feit dat partijen in ieder geval proberen er samen uit te komen. In een rustige omgeving samen oplossingen zoeken is hetgeen ik samen met partijen probeer te doen. Beide partijen komen bij een bemiddeling tot hun recht en mogen hun zegje doen. Ook als de emoties oplopen moet het wederzijds respect blijven.

Na een succesvolle mediation blijkt het makkelijker te zijn de draad van het leven weer op te pakken. Het moddergooien blijft achterwege (in ieder geval zoveel mogelijk). Dit voorkomt onnodige beschadiging. Het belang van kinderen is groot en zij hebben recht op een waardige scheiding. Ook dat is een verantwoordelijkheid van de ouders.

Welke werkzaamheden kunt u verwachten?

Tot de werkzaamheden behoren:
– opmaken van het echtscheidingsconvenant;
– alimentatieberekeningen;
– maken ouderschapsplan;
– begeleiding afwikkeling (advocaat) bij de rechtbank.

Tevens kan ik u deskundig adviseren over de werking van uw huwelijksvoorwaarden met betrekking tot het te verdelen bezit. Misschien dat u of uw partner tijdens uw huwelijk een erfenis hebben ontvangen met een uitsluitingsclausule. Ook dit kan bepaalde financiƫle gevolgen hebben.