Algemene conflictbemiddeling


Praten of naar de rechter

Ieder komt wel eens terecht in een ruzie of conflict. Dat kan in de familie zijn of met de buren, of een leverancier. Soms zelfs op uw werk.

Dit brengt de nodige stress met zich mee en een hoop negatieve energie. Ook uw nachtrust is ermee gemoeid. Hoewel men de neiging heeft om “iemand voor de rechter” te slepen, is dat toch niet altijd een goed idee. Rechterlijke procedures zijn lang en kostbaar en de uitkomst is onzeker. Men is afhankelijk van de betreffende rechter en hoe diens pet staat.

Daarom is het beter te blijven praten. Dat is zelfs de mening van de rechters. Deze vraagt vaak of mediation, dat is de term voor bemiddeling, nog een mogelijkheid is. Dan houdt u zelf het initiatief, alle partijen komen tot hun recht, en komen samen tot een oplossing. Dit onder leiding van een mediator. Uitgangspunt is dat men eruit wil komen en een oplossing vinden. Naar de rechter gaan kan altijd nog.

Vastleggen van de afspraken

Als de mediation tot een succes heeft geleid, wordt een vaststellingsovereenkomst opgemaakt waarin de gemaakte afspraken zijn opgenomen. Tussentijds worden ook verslagen gemaakt van de vorderingen. Voorafgaand aan de mediation worden afspraken gemaakt over de gang van zaken. De kosten van mediation komen voor rekening van de betrokken partijen, ieder voor een gelijk deel.

Het is een voordeel als de mediator een ruime ervaring heeft in het voeren van “moeilijke” gesprekken. Doordat ik ruim 30 jaar in het notariaat heb gewerkt, is deze ruime ervaring aanwezig. Daarom is uw bemiddeling bij mij in goede handen en kan ik u helpen uw probleem op te lossen.