Fiscaal/belasting


Beslissingen en de gevolgen daarvan voor de belasting

In een aantal gevallen hebben beslissingen gevolgen voor de te betalen belasting.

Het is belangrijk te weten wat de gevolgen zijn van de weg die wordt ingeslagen.

De wetgeving is ingewikkeld en aan veranderingen onderhevig. Het is daarom zeer belangrijk om een gedegen advies in te winnen.