Volmachten


Volmachten of levenstestamenten

Veel mensen hebben niet nagedacht over de situatie dat zij bij leven niet meer in staat zijn om zelfstandig te handelen. Het kan daarbij gaan om een ziekte (Alzheimer) of een andere oorzaak waardoor men geen handtekening kan en mag zetten.

Als men daarvoor geen maatregelen heeft getroffen, dan kan het zijn dat de Kantonrechter er aan te pas moet komen om iemand onder toezicht (bewind of curatele) te stellen. Dat heeft veel voeten in de aarde en is een langdurige kwestie.

Door zaken anders te regelen, door bijvoorbeeld een volmacht of levenstestament, kan soms een onder toezichtstelling worden voorkomen. Ook hierin kan ik u adviseren. Het is goed om hierover in alle rust na te denken. Het kan zomaar te laat zijn.