Verdelingen


Afwikkeling en verdeling bij overlijden van de eerste echtgenoot

Het komt nogal eens voor dat bepaalde zaken zoals erfenissen van degene die van het echtpaar het eerst is overleden, niet geheel zijn afgewikkeld zonder dat men er erg in heeft. Men denkt vaak: Wie het langst leeft heeft alles. Soms bedriegt de schijn en komt u er op een ongelukkig moment achter dat het toch niet zo goed is geregeld als u had gedacht.

Hertrouwen

Vaak komt dat op een moment als uw hoofd er niet naar staat. Bijvoorbeeld als u een nieuw huwelijk overweegt. Ook dan is het goed de zaken alsnog te regelen al was het maar om uw nieuwe huwelijk niet te belasten met “oud zeer”. Ook in dit geval kan ik met u meedenken, want ook hier spelen vele belangen een rol. U wilt die nieuwe partner wel maar uw kinderen willen dat niet. Het is een bekend verhaal, maar de oplossing vinden is niet altijd makkelijk.

Niet negeren maar oplossen!

Maar het is beter in alle rust de problemen vóór te zijn, dan dat u de (soms terechte) vragen van uw kinderen negeert. Omdat u er vaak midden in zit, met alle emoties, is het niet makkelijk om de belangen van alle partijen te blijven zien. Een onafhankelijk, deskundig advies, kan dan heel belangrijk zijn. Indien u dat zou willen zou ik ook met de kinderen kunnen praten om hen voor te lichten.