Samenleven


Samenwonen

Er zijn diverse vormen van samenwonen. Uitgangspunt is het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.

Het kan gaan om 2 personen die een relatie hebben, maar nog niet willen trouwen.

Of een broer of zus die altijd thuis hebben gewoond en na het overlijden van hun vader of moeder samen zijn blijven wonen.

Samenlevingscontract

Als er een gemeenschappelijke huishouding is, is het mogelijk en zelfs raadzaam om een zogenaamd samenlevingscontract

op te maken. Daarin worden een aantal praktische zaken geregeld. Bovendien is een dergelijk contract nodig om in aanmerking

te komen voor bepaalde voordelen. Denk daarbij aan voordeel bij erfbelasting of het verkrijgen van pensioenrechten.

Ik kan u adviseren over de inhoud en gevolgen van een dergelijk contract. Indien een van de partners of beiden, kinderen hebben, dan is het van groot belang een dergelijk samenlevingscontract te hebben.

Daarnaast is dan het opmaken van een testament zeer belangrijk, omdat personen die niet met elkaar getrouwd zijn, niet elkaars erfgenaam zijn volgens de wet. Het kan best zijn dat u daarvan wilt afwijken en uw partner toch tot erfgenaam wilt benoemen. Ook hierin kan ik adviseren.