Bedrijf


Familiebedrijf

Het komt voor dat u samen met uw kind of kinderen een onderneming heeft of heeft gehad. Dat kan in de vorm zijn van een B.V. of een v.o.f.
Er zijn diverse manieren om ervoor te zorgen dat een eventuele bedrijfsovername zo soepel mogelijk verloopt. Het is vaak zelfs mogelijk ervoor te zorgen dat eventuele belasting welke over het bedrijfsvermogen is verschuldigd, wordt verschoven naar de toekomst.
De regelgeving hierover is de laatste jaren nogal aan verandering onderhevig.
Uiteraard staat uw accountant u met raad en daad terzijde maar ook hier kan ik met u en de accountant meedenken over oplossingen en te nemen routes.