Familiezaken


Familiebezit en hoe nu verder?

Niet alleen erfenissen spelen binnen een familie een rol. Ook kan een huis of boerderij onderwerp worden van een overleg of discussie. Datzelfde geldt voor een familiebedrijf en de bedrijfsopvolging.

Een onafhankelijk advies van een deskundig adviseur kan u op een idee brengen die u anders misschien over het hoofd had gezien. Ook kan hiermee onenigheid worden voorkomen.