Uitbesteden afhandeling


U wilt de afwikkeling niet zelf doen

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u de afhandeling van de erfenis wilt uitbesteden. U kunt of wilt het niet, u bent bang fouten te maken of u vreest dat de verhoudingen onder druk komen te staan. Dan kunt u de gehele afhandeling, inclusief het leeghalen van de woning of welke werkzaamheden zich ook mogen voordoen, aan mij uitbesteden.

Tijdens de werkzaamheden houd ik u en de andere erfgenamen op de hoogte van de stand van zaken. Bij het einde van de afwikkeling leg ik rekening en verantwoording af en maak een overzicht van de betalingen en ontvangsten. Daarbij wordt een document opgesteld waarbij de nalatenschap wordt verdeeld, danwel waarbij wordt vastgesteld waaruit ieders erfdeel bestaat. Indien hiervoor een notariƫle akte is vereist, bijvoorbeeld bij de verdeling van onroerend goed, of als een minderjarig kind bij de erfenis is betrokken, dan zal ik ervoor zorgdragen dat de betrokken notaris de beschikking krijgt over de benodigde gegevens.

Met het uit handen geven van de afwikkeling van de erfenis, kunt u zich volledig richten op de verwerking van het verlies dat u geleden heeft.

Begeleiding

Indien u de afwikkeling van de erfenis wel grotendeels zelf ter hand neemt, kunnen zich toch vragen voordoen waarop u een antwoord nodig heeft. U kunt mij uiteraard benaderen voor specifieke vragen. Dit kan ook via een telefonisch consult.