Erfgenaam


Aanvaarden of niet?

Sommige erfenissen worden ergernissen en soms zelfs drama’s. Dit kan het geval zijn als er meer schuld dan bezit wordt geërfd. Dan kan het gebeuren dat u daarvoor aansprakelijk wordt gesteld. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en ook niet nodig indien u de juiste stappen neemt. Ik kan u hierin begeleiden.

Andere erfgenamen

Indien u erfgenaam bent in een erfenis samen met anderen, dan is het zaak dat de erfgenamen het eens worden over de afwikkeling van deze erfenis. Als de onderlinge verhouding goed is hoeft er geen probleem te zijn. Maar als de verhoudingen gespannen zijn, of u voelt u niet opgewassen tegen de mening van de anderen, dan kan deskundige hulp uitkomst bieden.

Vertegenwoordiging

Het kan zijn dat u opziet tegen gesprekken met de andere erfgenamen. Ik kan u terzijde staan of zelfs in de gesprekken vertegenwoordigen. U hoeft dan niet zelf bij de onderhandelingen aanwezig te zijn.

Onpartijdigheid

Ik kan vertellen wat u in redelijkheid van de afwikkeling van de erfenis mag verwachten. Het kan zijn dat de verwachtingen (te) hoog gespannen zijn. Daarom is een onpartijdig advies soms nodig om dit bij te stellen, zodat u geen teleurstelling wacht. Het zal de verdere afwikkeling ten goede komen.