Aangifte erfbelasting


Dit onderdeel is veruit het minst populair als het om erfenissen gaat. Toch moet ook dit aspect van de erfenis zorgvuldig worden behandeld. De aangifte erfbelasting is een specifieke aangifte met eigen regels. Als de aangifte niet correct wordt ingevuld, is het gevolg vaak dat teveel belasting wordt geheven, terwijl dat niet nodig is. Indien een onderneming tot de erfenis behoort hoe moet die worden gewaardeerd? Moet er wel of niet erfbelasting worden betaald over deze onderneming? Heeft een testament nog invloed op de verschuldigde belasting?

 

Controle en verdere afhandeling van de betaling

Naast het bedrag dat moet worden voldaan is het natuurlijk ook belangrijk of het wel direct betaald kan worden. Stel dat het huis nog moet worden verkocht, hoe moet men dan handelen? Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen een opgelegde aanslag? Met dit soort vragen kan ik u verder helpen. Ik kan de aangifte voor u maken en verder afhandelen. Heeft u een specifieke vraag maar wilt u de aangifte verder zelf doen, dan kunt u ook bij mij terecht.