Erfenissen


Een erfenis, wat nu?

Iedereen krijgt vroeg of laat met een erfenis te maken. Vaak gaat de afwikkeling zonder problemen, maar soms is een helpende hand noodzakelijk.

Dat kan komen omdat er alleen schulden zijn of misschien hebben de erfgenamen onenigheid of kennen ze elkaar niet. Ook speelt de wet een rol die niet altijd begrijpelijk is.

Daarom kan het nodig zijn professionele hulp in te schakelen.