Disclaimer


De website van Mulder Juridisch Advies & Mediation is bedoeld om informatie te verstrekken aan belangstellenden en cliënten van Mulder Juridisch Advies & Mediation. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Mulder Juridisch Advies & Mediation geeft echter onder geen beding garanties omtrent de verstrekte informatie op de website. Mulder Juridisch Advies & Mediation is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie of de gevolgen die intreden door het gebruik van deze informatie. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht een belangstellende of cliënt informatie gebruiken van onze website dan geschiedt dat op eigen risico. Ook eventuele links en de sites waarnaar wordt verwezen vallen onder de werking van deze disclaimer. Mulder Juridisch Advies & Mediation aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de websites van derden. Mulder Juridisch Advies & Mediation aanvaardt in elk geval geen aansprakelijkheid behoudens voor zover de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft. Op alle overeenkomsten die gesloten worden met cliënten omtrent advisering en bemiddeling is Nederlands recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden van Mulder Juridisch Advies & Mediation.