Mediation


Praten is beter dan procederen

Conflicten, of het einde van een relatie, al of niet in de vorm van een huwelijk, betekenen vaak een hoop spanning en negatieve energie.

Mediation of bemiddeling kan deze spanning verminderen en in goede banen leiden.

Het zoeken naar oplossingen staat centraal. De belangen van de betrokken partijen worden neutraal behartigd, waarbij iedere partij tot zijn of haar recht komt.

Daarom is mediation méér aan te bevelen dan het (on)gelijk te zoeken via de rechter.