Testamenten


Vragen

Veel mensen denken na over hun erfenis. Wie moet het krijgen en hoeveel dan?

Ook bij echtparen kunnen vragen spelen. Weliswaar staat een langstlevende regeling in de wet, maar in die wet staan ook weer de nodige haken en ogen. Daarom geeft de wet ook de mogelijkheid om bepaalde dingen nader te regelen, maar dan moet dit ook wel gebeuren.

Soms moeten ook nog zaken geregeld worden als overname van het ouderlijk huis, de onderneming en dergelijke. Misschien wilt u uw trouwe hulp in de huishouding ook iets nalaten? Of uw lieve buurvrouw?

Wellicht komt de vraag op of een kind kan worden uitgesloten als erfgenaam.

Of wilt u juist een kind iets extra’s geven. Stel dat een kind in zeven sloten tegelijk blijft lopen en bent u bang dat uw kind niet goed met de erfenis zal omgaan.

Allemaal vragen waar u niet mee te koop loopt en waarvan het soms moeilijk is het met uw naaste omgeving te delen. Stel dat u “de kouwe kant” wilt uitsluiten, omdat uw zoon of dochter is getrouwd met iemand die u, laten we zeggen “minder aardig” vindt?

Goed regelen via testament

Het is daarom goed te blijven nadenken over uw testament. Het is niet iets wat u dagelijks zou willen doen, maar eens in de zoveel tijd…. Graag wil ik daarbij met u meedenken in alle rust. Dit gesprek kan ook bij u thuis plaatsvinden als u zich daarbij prettiger voelt. Samen kunnen we dan kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. En wat verstandig is. Een deskundig advies voorkomt veel narigheid na uw overlijden. U kunt veel meer dingen regelen dan u wellicht denkt.